سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: دهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران

تعداد صفحات: ۱۷

نویسنده(ها):

علیقلی نیایی – تبریز، دانشگاه تبریز، دانشکده شیمی، گروه شیمی کاربردی، آزمایشگاه شیم
داریوش سالاری – تبریز، دانشگاه تبریز، دانشکده شیمی، گروه شیمی کاربردی، آزمایشگاه شیم
احد چمانده – تبریز، دانشگاه تبریز، دانشکده شیمی، گروه شیمی کاربردی، آزمایشگاه شیم
علی عبادی باباجان – تبریز، دانشگاه تبریز، دانشکده شیمی، گروه شیمی کاربردی، آزمایشگاه شیم

چکیده:

سرعت تشکیل کک در فرایندهای کراکینگ حرارتی نفتا با استیل ۳۲۱ و استیل روکش داده ٨٦٠o C شده با فلزات نیکل، آلومینیوم ، آلومینیوم – منیزیم، سیلیکون، روی و قلع در دما های و o C ٩١٠بررسی شده با هم مقایسه گردیدند . روکشهای فلزی بر روی استیل ۱۲۳، از طریق Thermal Spray و CVD ایجاد شدند . در ادامه سرعت تشکیل کک بر حسب زمان عملیات
نیز مورد بررسی قرار گرفت . نتایج نشان داد که سرعت تشکیل کک با غیر فعال سازی سطح از طریق ایجاد روکشهای فلزی در فرایند کراکینگ حرارتی نفتا، کاهش می یابد . مشخص گردید که در
حضور نیکل تشکیل کک کاتالیست می شود . در ادمه مشخص شد که ایجاد روکشهایی از آلومینیوم، آلومینیوم – منیزیم و سیلیکون به شدت سرعت تشکیل کک را کاهش می دهند . نتایج نشان داد که سرعت تشکیل کک در مورد روکش حاصل از فلز روی، با افزایش دما بطور چشمگیری کاهش یافت