سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: بیست و دومین کنفرانس بین المللی برق

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

حسن رضا میرزایی – دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی، آزمایشگاه فشار قوی شرکت ایران – تر
اصغر اکبری – دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
علی مذهب جعفری – دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
محمد خارزی – آزمایشگاه فشار قوی شرکت ایران – ترانسفو

چکیده:

امروزه اندازهگیری تخلیهجزئی یکی از مهمترین روشهای بررسی کیفیت عایقی تجهیزات فشارقوی به شمار میرود . با استفاده از دستگاههای اندازهگیری موجود , چهار پارامتر مهم هر تک پالس تخلیهجزئی مانند بار ظاهری و فاز وقوع آن نسبت به ولتاژ اعمالی اندازهگیری و ذخیره میشود . برای بررسی رفتار فعالیت , PD الگوهای مختلفی از این پارامترها بدست میآید که از آنها میتوان در زمینه تعیین عیب عایقی تجهیزات فشار قوی استفاده نمود . در این مقاله با معرفی دو الگوی PD که مبتنی بر اختلاف ولتاژ لحظهای پالسهای متوالی هستند , به بررسی قدرت آنها در تعیین عیب عایقی پرداخته شده است . به این منظور با ترتیب دادن آزمایشهایی چند نوع مختلف از عیوب مصنوعی تخلیهجزئی ایجاد و پس از ذخیرهسازی اطلاعات آنها , به بررسی کارآیی این الگوها پرداخته شده است . همچنین قابلیت این الگوها در زمینه تعیین عیب عایقی ترانسفورماتورهای قدرتی که در آنها فعالیت تخلیهجزئی مشاهده شده , مورد بحث و بررسی قرار گرفته است