سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: اولین همایش ملی تخصصی گاز ایران

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

اسحاق منصورکیایی – کارشناس ارشد اقتصاد انرژی، کارشناس بازاریابی و فروش گاز – LNG

چکیده:

سیر تحول مفاد و شروط قراردادهای گاز تابعی از نوسانات بازار و نیاز به تضمین عرضه مستمر و پایدار انرژی می باشد. دراین فضا شروطی به قراردادهای گاز اضافه شد که درجه انعطاف پذیری آن بسته به شرایط بازار و قدرت چانه زنی خریداران وفروشندگان به نفع یکی از طرفین در حال تغییر بوده است. از جمله این شروط می توان به شرط مقصد اشاره نمود. شرط مقصد به فروشنده اطمینان می دهد که خریدار محصول خریداری شده را جهت رقابت با اودر سایر بارارهایی که قلمرو فروشنده به شمار میرود به فروش نخواهد رساند. لذا با ایجاد حاشیه اطمینان برای فروشنده و تفکیک بازارها از یکدیگر، فرصت استفاده از استراتژی تبعیض قیمت را برای فروشنده فراهم میسازد. هدف از این مقاله بررسی اثرات ناشی از حذف شرط مقصد از شرایط قرارداد بر تابع سود فروشنده می باشد . بدین منظور ضمن بررسی تحولات اخیر شرط مقصد و انواع تبعیض قیمت، توابع تقاضا و سود در دو حالت وجود و عدم وجود شرط مقصد با یکدیگر مقایسه شده و شرایطی که در آن فروشندگان می توانند شرط مقصد را بدون آنکه حاشیه سود آنها کاهش یابد نادیده بگیرند مورد بررسی و اشاره قرار می گیرد.