مقاله اثر حذف يارانه انرژي بر هزينه هاي توليد کلزا در شهرستان مرودشت که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۹ در تحقيقات اقتصاد كشاورزي از صفحه ۷۷ تا ۸۹ منتشر شده است.
نام: اثر حذف يارانه انرژي بر هزينه هاي توليد کلزا در شهرستان مرودشت
این مقاله دارای ۱۳ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله انرژي
مقاله يارانه
مقاله کلزا
مقاله تقاضاي عوامل توليد
مقاله شدت انرژي
مقاله هزينه هاي توليد

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: طاهري فرزانه
جناب آقای / سرکار خانم: موسوي سيدنعمت اله
جناب آقای / سرکار خانم: رضايي محمدرضا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
کلزا از جمله محصولاتي است که در سال هاي اخير کشت آن در سطح استان فارس توسعه زيادي يافته است. اين مطالعه با هدف شناخت منابع شدت مصرف انرژي و ارزيابي آثار رفاهي حذف يارانه انرژي در ميان توليدکنندگان کلزا در استان فارس انجام شد. براي اين منظور، با استفاده از داده هاي بدست آمده از بهره برداران منتخب استان فارس در سال ۱۳۸۸، ابتدا تقاضاي عوامل توليد برآورد و سپس منابع شدت مصرف انرژي و اثر کاهش يارانه انرژي در ميان توليدکنندگان برآورد شد. انرژي نيز بعنوان يک نهاده در قالب ماشين آلات در نظر گرفته شد. تقاضاي عوامل توليد کلزا حاکي از بي کشش بودن ماشين آلات نسبت به قيمت بود. رابطه ماشين آلات با سم و نيروي کار مکمل و با آب جانشين ارزيابي شد. هم چنين، تحليل رفاهي نشان داد که حذف يارانه انرژي موجب افزايش هزينه هاي توليد کلزا به ميزان بيش از ۱۵ درصد و کاهش سود توليدکنندگان مي شود. يافته ها نشان داد که افزايش استفاده از ماشين آلات، کودشيميايي و آب موجب افزايش مصرف انرژي و افزايش سموم و نيروي کار موجب کاهش مصرف انرژي در توليد کلزا مي گردد.