سال انتشار: ۱۳۷۸

محل انتشار: نهمین کنفرانس مهندسی پزشکی ایران

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

بیژن فرهانیه – دانشیار دانشکده مهندسی مکانیک دانشگاه صنعتی شریف
احسان امیری تهرانی زاده – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی پزشکی دانشگاه صنعتی شریف

چکیده:

امروزه از لیزر در از بین بردن موهای زائد بدن استفاده می شود. مشخصات لیزر اعمال شده باید به گونه ای باشد که باعث از بین رفتن فولیکول مو شود ولی اثر محسوسی روی پوست به جا نگذارد. در این تحقیق ابتدا یک مدل استوانه ای از مو در نظر گرفته شده که اطراف آن بافت پوست است. برای محاسبه حرارت ایجاد شده تحت تشعشع لیزر از قانون بیر استفاده شده و با استفاده از روش اجزای محدود توزیع دما در پوست و مو تحت تشعش یک پالس لیزر به دست آمده است. شرایط مرزی حین تشعشع و پس از آن کاملا گذرا می باشد. پس از آن پوست به عنوان ماده ای که در تفرق در آن غالب است و مو به عنوان ماده ای که جذب در آن غالب است در نظر گرفته شده و با ترکیبی از روش های اجزای محدود و مونتی کارلو، ازدیاد دما در مو تحت اثر نور متفرق شده از پوست که به مو برخورد می کند محاسبه شد. به عنوان یک نتیجه گیری کلی می توان گفت که در پدیده های تصادفی روش اجزا، محدود به تنهایی ناتوان است ولی با ترکیبی از روش اجزای محدود و روش مونتی کارلو می توان به نتایج جالب توجهی دست یافت.