مقاله اثر حرارت بر روي رشد و بلوغ فيل ماهي پرورشي (Huso huso) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۸ در شيلات از صفحه ۱ تا ۸ منتشر شده است.
نام: اثر حرارت بر روي رشد و بلوغ فيل ماهي پرورشي (Huso huso)
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله آب گرم
مقاله بلوغ جنسي
مقاله رشد
مقاله فيل ماهي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: محمدنظري رجب
جناب آقای / سرکار خانم: مخدومي چنگيز
جناب آقای / سرکار خانم: نقوي عليرضا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
يكي از مشكلات پرورش ماهيان خاوياري طولاني بودن سيكل تكامل تخمدان و سن توليد خاويار مي باشد. براي كاهش دوره توليد خاويار، مطالعه اي در مركز تكثير و پرورش ماهيان خاوياري شهيد رجايي برروي پرورش فيل ماهي و امكان تسريع بلوغ جنسي و توليد خاويار با استفاده از آب گرم زيرزميني به عمل آمد. در اين مطالعه لارو هاي فيل ماهي از زمان تكثير تا رسيدن به مرحله بلوغ در محيط بسته با استفاده ازحوضچه هاي فايبرگلاس و بتوني و غذاهاي مختلف در طي ۹ سال مورد پرورش قرار گرفته و فاكتورهاي مختلف ثبت گرديد. نتايج مطالعه نشان داد آب گرم زيرزميني مي تواند دوره زماني مورد نياز براي توليد خاويار را از ۱۶ تا ۱۸ سال به ۹ سال كاهش دهد. بنابراين سن بلوغ در طبيعت حدود ۷۷ تا ۱۰۰ درصد بيشتر از سن بلوغ در شرايط پرورش با آب گرم مي باشد. بر اساس محاسبات انجام شده روز درجه موثر براي رسيدن به بلوغ و توليد خاويار ۶۳۵۴۰ بوده است. آب گرم زيرزميني سرعت رشد ماهي را تسريع كرد و ماهيان ۲۹۹ گرمي در يك دوره ۸۹ روزه ۷۲۱ تا ۷۳۲ گرم افزايش وزن داشتند كه FCR بچه ماهيان در غذادهي با تناسب ۵ درصد، ۸ درصد و ۱۱ درصد بيوماس به ترتيب ۳٫۸۸، ۵٫۰۷ و ۷٫۴۷ بود و بچه ماهيان به طور متوسط در دوره پرورش روزانه ۸ گرم افزايش وزن داشتند. با توجه به نتايج اين تحقيق، آب گرم زيرزميني يا آب خروجي نيروگاه ها مي تواند رشد و بلوغ اين ماهي را تسريع نمايد.