سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: سومین کنگره ملی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

سعید موحدی – دانشجوی کارشناسی ارشد سازه دانشگاه ارومیه
سعید تاروردیلو – استادیار بخش عمران دانشکده فنی و مهندسی دانشگاه ارومیه
محمدرضا شیدایی – استادیار بخش عمران دانشکده فنی و مهندسی دانشگاه ارومیه

چکیده:

در روند معمول برای طراحی سازه ها معمولا از تغییر مکان تکیه گاه ها صرف نظر شده و تکیه گاه صلب فرض می شود. در حالی که حین وقوع زلزله، سازه معمولا دچار حرکت گهواره ای شده و فرض صلب بودن پی، که از آن برای آنالیز و طراحی استفاده می شود، زیر سوال می رود. در این مقاله تاثیر حرکت گهواره ای فوندانسیون روی رفتار غیر خطی استاتیکی سازه ای و تعداد طبقات را روی پاسخ غیرخطی سازه بررسی می کند. پارامترهای مورد استفاده برای ارزیابی پاسخ سازه عبارتند از: منحنی نیرو- تغییر مکان سازه، دریفت طبقات و توزیع فضایی تغییر شکلها. نتایج نشانگر آن است که حرکت گهواره ای بی اثیر بسزایی در رفتار دارد به طوری که منجر به انتقال تمرکز تغییر شکل ها از طبقات بالا به طبقه اول می شود. متعاقب آن سازه در برش پایه کمتری وارد رفتار غیرخطی شده و تغییر مکان متناظر برش پایه ماکزیمم به طور عمده افزایش می یابد. سازه با تکیه گاه صلب، پس از کمانش اولین مهاربند، رفتار سخت شونده ادامه یابد و با باز توزیع نیرو از مهاربندهای کمانش کرده به مهاربندهای کششی همچنان امکان افزایش بار وجود داشته باشد. همچنین با افزایش تعداد طبقات سازه تغییر مکان متناظر با کمانش اولین مهاربند کاهش یافته و اختلاف منحنی بار- تغییر مکان حالت تکیهگاخ صلب و حرکت گهواره ای نیز کاهش نشان می دهد.

[در نسخه اصلی منتشر شده از سوی دبیرخانه کنفرانس، صفحات ۴ و ۵ این مقاله ناقص می باشد]