سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: سومین کنگره بین المللی بهداشت، درمان و مدیریت بحران در حوادث غیرمترقبه

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

رضا قرائی – بیمارستان بقیه الله

چکیده:

در زمان بحران یکی از مشکلات گریبانگیر دست اندرکاران بحران در بیمارسـتانها هجـوم اولیـه افـراد جهـت درمـان خـود یـا بستگانشان می باشد . این موضوع را می توان با ایجاد چند ایستگاه کوچک پزشکی در دید مـردم در اطـزاف بیمارسـتان ایجـاد نمود . یک تیم کامل پزشکی پس از بررسی افراد آنها را که بیش از درمان سرپائی نیاز دارد با ارئه برگه ارجاع < بـه قـسمت بعـد ارجاع داده می شوند . حضور یک پزشک و عنوان کردن مشکلات افراد برای یک پزشک بسیار موثر می تواندباشد