مقاله اثر حفاظتي تطابق صوتي بر سيستم شنوايي خرگوش که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در خرداد و تير ۱۳۹۰ در مجله دانشگاه علوم پزشكي اراك (ره‌ آورد دانش) از صفحه ۲۹ تا ۳۵ منتشر شده است.
نام: اثر حفاظتي تطابق صوتي بر سيستم شنوايي خرگوش
این مقاله دارای ۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله افت شنوايي
مقاله صداي تطابقي
مقاله گسيل هاي اعوجاجي گوش

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: خوانين علي
جناب آقای / سرکار خانم: سليماني محسن
جناب آقای / سرکار خانم: ميرزايي رمضان
جناب آقای / سرکار خانم: مطلبي مسعود
جناب آقای / سرکار خانم: اصيليان حسن
جناب آقای / سرکار خانم: سليمانيان اردلان

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمينه و هدف: صداي تروما يکي از آلاينده هاي فيزيکي جوامع امروز و تطابق با صدا به عنوان يکي از مکانيزم هاي حفاظت سيستم شنوايي مطرح مي باشد. اين مطالعه با منظور تعيين اثر حفاظتي تطابق صوتي بر سيستم شنوايي انجام شده است.
مواد و روش ها: در اين مطالعه تجربي از ۱۵ سر خرگوش سالم نر سفيد سه ماهه نيوزلندي، در سه گروه دستگاه توليد صدا، محفظه مواجهه با صدا، صداسنج و دستگاه شنوايي سنجي پاسخ صوتي اعوجاجي استفاده شد. گروه اول خرگوش ها مواجهه با صداي تروما، گروه دوم مواجهه با صداي تطبيقي و تروما و گروه سوم به عنوان شاهد انتخاب شدند، تراز فشار صداي تطابقي ۸۰ دسي بل و تراز فشار تروما ۱۰۵ دسي بل و در محدوده فرکانس ۳۰۰۰-۵۰۰ هرتز انتخاب شد. پاسخ صوتي اعوجاجي گوش خرگوش ها بعد از مواجهه با صدا اندازه گيري و مورد تجزيه و تحليل آماري قرار گرفت.
يافته ها: صداي تطبيقي با تراز شدت ۸۰ دسي بل بعلاوه صداي تروما، مقاومت سيستم شنوايي خرگوش را در فرکانس هاي مختلف نسبت به صداي تروما ۱۷-۱۳ دسي بل افزايش داده به نحوي که در تمامي فرکانس ها بين دو گروه مواجهه با صداي تروما و مواجهه با صداي تطبيقي و تروما (توام) اختلاف معني داري ديده شد (P<0.05).
نتيجه گيري: صداي تطابق مي تواند به عنوان يک عامل حفاظتي سيستم شنوايي در برابر صداي تروما باشد.