سال انتشار: ۱۳۸۲

محل انتشار: هشتمین کنگره ملی خوردگی ایران

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

محمد کرمی نژاد – دانشیار، دانشگاه شهید باهنر کرمان، بخش مهندسی متالورژی
اطهره دادگری نژاد – کارشناس ارشد، دانشگاه شهید باهنر کرمان، بخش مهندسی متالورژی
فاطمه بقائی رواری – کارشناس ارشد، دانشگاه شهید باهنر کرمان، بخش مهندسی متالورژی

چکیده:

مس و آلیاژهای آن پس از اینکه چندین سال در معرض آتمسفر قرار می گیرند روی سطح آنها یک لایه رنگی بوجود می آید (Patina) این رنگ ها متنوع هستند و ممکن است محافظ یا غیر محافظ باشند، در این تحقیق برای ایجاد رنگ های تزئینی به سلیقه مشتری و حفاظت آنها با بهینه کردن ترکیب حمام های پوشش های تبدیلی ، رنگ های دلخواه ایجاد گردید و حفاظت آنها توسط دو نوع لاک انجام شد و مقاومت به خوردگی آنها به روش های الکتروشیماییACامپدانسو پلاریزاسیون در محلول نمک طعام %٣/٥ قبل و بعد از اعمال لاک های محافظ ارزیابی شد، میکروساختار سطح توسط SEM مورد مطالعه قرار گرفت که نشان می دهد خواص سطح رنگ شده بیشتر از مقاومت خوردگی آن در میزان حفاظت لاک بر روی سطح اهمیت دارد .