مقاله اثر حفاظت نوروني عصاره آبي زرشک (.Berberis vulgaris L) در مدل بيماري پارکينسون در موش صحرايي نر که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۹ در گياهان دارويي از صفحه ۲۴ تا ۳۳ منتشر شده است.
نام: اثر حفاظت نوروني عصاره آبي زرشک (.Berberis vulgaris L) در مدل بيماري پارکينسون در موش صحرايي نر
این مقاله دارای ۱۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله پارکينسون
مقاله ۶- هيدروکسي دوپامين
مقاله زرشک
مقاله آنزيم مبدل آنژيوتانسين

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: سالار فريبا
جناب آقای / سرکار خانم: ضيايي سيدعلي
جناب آقای / سرکار خانم: نصري سيما
جناب آقای / سرکار خانم: روغني مهرداد
جناب آقای / سرکار خانم: كمالي نژاد محمد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: بيماري پاركينسون، تحليل نورون هاي دوپاميني در ساختمان متراكم جسم سياه و ديگر نواحي ساقه مغز است. استرس اكسيداتيو نقش اصلي را در مرگ نرون ها در اين بيماري بازي مي كند. مهارکنندگان  ACE(آنزيم مبدل آنژيوتانسين) نقش ثابت شده اي در جلوگيري از استرس اکسيداتيو دارند. زرشک يک مهارکننده ACE شناخته شده است.
هدف: هدف اين تحقيق بررسي عصاره آبي زرشک در درمان بيماري پارکينسون است.
روش بررسي: ۳۲ موش صحرايي به ۴ گروه شاهد، تخريب با نوروتوکسين ۶- هيدروکسي دوپامين، درمان با عصاره آبي زرشک و کاپتوپريل تقسيم شدند. در گروه تخريب ۵ ميکروليتر از نوروتوکسين محلول در سالين نرمال به داخل جسم سياه نيمکره چپ تزريق شد و به گروه شاهد به همان حجم، محلول سالين نرمال تزريق شد. گروه درمان علاوه بر نوروتوکسين، عصاره آبي زرشک را به مدت ۱۰ روز (۷ روز قبل از تزريق نوروتوکسين و ۳ روز بعد از آن) به صورت داخل صفاقي دريافت کردند. گروه کاپتوپريل به جاي عصاره، کاپتوپريل را دريافت كردند. تست هاي رفتاري سفتي عضلاني و چرخش، اکسيداسيون پروتئين ها، پراكسيداسيون ليپيدها و همچنين اندازه گيري فعاليت آنزيمACE  سرمي و مغزي در رابطه با همه گروه ها بررسي شدند.
نتايج: تست هاي رفتاري سفتي عضلاني و چرخش، نشان دادند که ميزان چرخش در گروه عصاره آبي زرشک و کاپتوپريل به طور معني داري کمتر از گروه نوروتوکسين بود (P=0.002) و پراکسيداسيون ليپيدها فقط در گروه کاپتوپريل کاهش يافت (P=0.013). فعاليت آنزيم  ACEتوسط کاپتوپريل وزرشک در سرم کاملا مهار شد. عصاره آبي زرشک باعث مهار آنزيم مغزي نيز شد.
نتيجه گيري: عصاره آبي زرشک احتمالا با مهار آنزيم ACE دربافت مغز مي تواند باعث کاهش علايم رفتاري بيماري پارکينسون شود.