سال انتشار: ۱۳۷۵

محل انتشار: ششمین کنفرانس سراسری شبکه های توزیع نیروی برق

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

محمد اسماعیل همدانی گلشن – دانشگاه صنعتی اصفهان
مهدی معلم – دانشگاه صنعتی اصفهان
رضا رسالت پناه – دانشگاه صنعتی اصفهان
اصغر قسامی – شرکت برق منطقه ای اصفهان

چکیده:

کنتورها به عنوان وسائل اندازه گیری انرژی الکتریکی حائز کماب اهمییت از نظر اقتصادی برای شرکت های برق می باشند و بررسی صحت عملکردآنها در شرایط مختلف می تواند در محاسبه دقیق و صحیح انرژی مصرفی کمک نماید. تلفات ناشی از عدم ثبت صحیح کنتور از نوع تلفات کور و قابل اندازه گیری نمی باشد. عوامل محیطی همچون درجه حرارت و رطوبت از یک طرف و فرسودگی و طول عمر و نحوه نصب کنتور از طرف دیگر و همچنین شرائط غیر نرمال در ورودیهای کنتور ( ولتاژ و جریان) همچون اضافه جریان، تغییرات ولتاژ نسبت به ولتاژ نامی و غیر سینوسی بودن موجهای ولتاژ وجریان روی عملکرد کنتور می تواند تاثیر بگذارند. در این مقاله با توجه به آزمایشهای انجام شده روی انواع کنتورها، نتایجی در مورد اثرات محیطی و اثرات اضافه جریان و ولتاژ ارائه می شود. همچنین با ارائه یک مدل ریاضی دقیق به بررسی اثر هارمونیکهای ولتاژ وجریان روی دقت کنتور می پردازیم.