سال انتشار: ۱۳۸۱

محل انتشار: چهارمین کنگره سرامیک ایران

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

محمد حسین زاده یزدی – شرکت فرآورده های نسوز پارس
نادر خلیلی – شرکت فرآورده های نسوز پارس
سیروس روشنفکر – شرکت فرآورده های نسوز پارس
واهاک مارقوسیان – دانشگاه علم و صنعت ایران، دانشکده مواد و متالوژی

چکیده:

تحقیق حاضر در جهت کیفیت آجرهای منیزیاکرومیتی و اثر اکسید آهن بر ریز ساختار، خواص فیزیکی، ترمومکانیکی و شیمیایی، مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج بدست آمده نشان می دهد که پارامترهای فوق در تعیین ریز ساختار و خواص آجرهای منیزیاکرومیتی بسیار موثر می باشند. افزایش اکسید آهن منجر به تشکیل فاز اسپینل، افزایش اتصال مستقیم بین دانه ها در ریز ساختار موجب بهبود خواص ترمومکانیکی و شیمیایی در آجرهای مذکور شده است.