سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: اولین کنفرانس بین المللی حوادث رانندگی و جاده ای

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

فرهاد مهریاری – سرپرست واحد ایمنی حمل و نقل، معاونت آموزش، تحقیقات و فناوری وزارت راه
مهدی بابائی – کارشناس ارشد – مهندسی عمران – راه و ترابری، دانشکده عمران، دانشگاه علم
سیدرضا زمانی ثانی – کارشناس ارشد – مهندسی عمران – راه و ترابری، دانشکده عمران، دانشگاه علم

چکیده:

خط کشی ها نقش بسیار مهمی در هدایت، هشدار و کنترل راننده ایفا میکنند. استفاده از این علایم دارای محدودی تهایی از قبیل؛ محدودیت دید درشب و همچنین هنگام بارندگی، تخریب و کاهش قدرت انعکاس نور در زمان سروی سدهی م یباشد که مشکلات فراوانی را برای رانندگان وسایل نقلیه ایجاد نموده است. امروزه استفاده از دانه های شیشه ای بازتابنده دررنگ مصرفی خط کشی راه ها، بسیاری از مشکلات را به خصوص در مورد محدودیت بازتابش نورچراغ وسایل نقلیه در شب و شرایط نامساعد جوی برطرف نموده است که در کاهش حوادث جادهای در شب و مواقع بارندگی تاثیر به سزایی داشته است و در سطح جهان و کشور بطور گسترده ای در حال استفاده میباشد؛ بنابراین آشنایی هر چه بیشتر با خصوصیات فیزیکی، رفتاری و اجرایی آن برای دست اندرکاران این صنعت امری ضروری است. این مقاله خصوصیات فیزیکی، رفتاری و روش های اجرایی دانه های شیشه ای بازتابنده و تاثیر آن در بازتابش نور و افزایش دید خط کشیها را مورد بررسی قرار میدهد.