سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: نهمین کنفرانس ملی مهندسی ساخت و تولید

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

علی هدایتی – دانشجوی کارشناسی ارشد رشته ی مهندسی مواد
عباس نجفی زاده – استاد دانشکده مهندسی مواد
احمد کرمانپور – استادیار دانشکده مهندسی مواد
فرنوش فروزان – دانشجوی کارشناسی ارشد رشته ی مهندسی مواد

چکیده:

در این پژوهش اثر درصد کار سرد روی خواص مکانیکی فولاد زنگ نزن AISI 304L بررسی شد. این فولاد در دمای صفر درجه ی سانتی گراد با نورد سرد تحت کاهش ضخامت های مختلف (۹۰%-۰% ) قرار گرفت. نتایج آزمایشات نشان داد که با افزایش کار سرد سختی و استحکام افزایش می یابد. در کاهش ضخامت بیش از ۶۰% میزان مارتنزیت ناشی از کرنش به حد اشباع خود یعنی بالای ۹۵% رسید. کاهش ضخامت به میزان ۹۰% باعث افزایش سختی از ۲۹۰ به ۶۰۰ ویکرز شد. استحکام کششی نهایی نمونه ی ۹۰% کار سرد شده (۱۸۲۵ مگاپاسکال) تفریباً ۳ برابر استحکام کششی نمونه ی خام (۶۰۰ مگاپاسکال) به دست آمد. افزایش سختی و استحکام مربوط به افزایش دانسیته نابجایی ها و افزایش میزان فاز مارتنزیت ناشی از کرنش می باشد.