مقاله اثر درماني مانور ايپلي در درمان بيماران مبتلا به سرگيجه وضعيتي حمله اي خوش خيم که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۹ در مجله تحقيقات علوم پزشكي زاهدان (طبيب شرق) zahedan journal of research in medical sciences از صفحه ۳۶ تا ۳۹ منتشر شده است.
نام: اثر درماني مانور ايپلي در درمان بيماران مبتلا به سرگيجه وضعيتي حمله اي خوش خيم
این مقاله دارای ۴ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله سرگيجه وضعيتي
مقاله سرگيجه حمله اي
مقاله توان بخشي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: دشتي خويدكي غلامعلي
جناب آقای / سرکار خانم: آبسالان عقيل
جناب آقای / سرکار خانم: برومند پيمان

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمينه و هدف: سرگيجه وضعيتي حمله اي خوش خيم حملاتي مختصر از سرگيجه، تهوع و يا نيستاگموس وضعيتي است که با تغيير وضعيت سر به وجود مي آيد. يکي از درمان هاي توانبخشي ارايه شده جهت بيماران مانور ايپلي مي باشد که در مطالعات گوناگون نتايج آن متفاوت گزارش شده است. هدف اين مطالعه بررسي کارايي اين روش در درمان بيماران مبتلا به سرگيجه وضعيتي حمله اي خوش خيم مي باشد.
مواد و روش کار: مطالعه حاضر در فاصله زماني بين زمستان ۱۳۸۶ تا تابستان ۱۳۸۸ در بخش گوش و حلق و بيني بيمارستان خاتم الانبيا زاهدان بر روي ۶۷ بيمار مبتلا به سرگيجه حمله اي وضعيتي خوش خيم ناشي از مجراي نيم دايره خلفي (۳۸ زن و ۲۹ مرد) در فاصله سني ۲۷ تا ۶۸ سال انجام پذيرفت. پس از تشخيص، بيماران توسط مانور ايپلي با توصيه و ارايه محدوديت حرکتي تحت درمان قرار گرفته و پس از يک هفته نتايج حاصل از درمان با آزمون ديکس هالپايک مورد بررسي قرار گرفت.
يافته ها: نتايج مطالعه حاکي از بهبودي علايم سرگيجه در ۹۲٫۵ درصد بيماران بود.
نتيجه گيري: نتايج به دست آمده نشان دهنده کارايي مانورايپلي در درمان بيماران دچار سرگيجه وضعيتي حمله اي خوش خيم مي باشد.