مقاله اثر درمان عفونت هليكوباكترپيلوري بر كنترل كوتاه مدت قند خون در بيماران ديابتي نوع ۲ که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در دي ۱۳۸۸ در مجله غدد درون ريز و متابوليسم ايران از صفحه ۵۰۰ تا ۵۰۳ منتشر شده است.
نام: اثر درمان عفونت هليكوباكترپيلوري بر كنترل كوتاه مدت قند خون در بيماران ديابتي نوع ۲
این مقاله دارای ۴ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله ديابت شيرين (مليتوس)
مقاله هليکوباکترپيلوري
مقاله هموگلوبين گليكوزيله (HbA1c)

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: مقيمي جميله
جناب آقای / سرکار خانم: ملك مجتبي
جناب آقای / سرکار خانم: موسوي شاهرخ
جناب آقای / سرکار خانم: بابايي مهدي
جناب آقای / سرکار خانم: علاوي طوسي جعفر

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: ديابت شيرين (مليتوس) يكي از شايع ترين بيماري هاي غدد درون ريز است كه كنترل دقيق آن به منظور جلوگيري از بروز جدي مهم است. هليكوباكترپيلوري نيز از شايع ترين عفونت هاي باكتريايي مزمن در دنيا است و در بعضي از مطالعه ها، بيماران آلوده به عفونت هليكوباكترپيلوري نيازمند دوزهاي بالاتر انسولين بوده و حتي سطح سرمي بالاتر (HbA1c) نسبت به بيماران غيرآلوده به عفونت داشتند. اين مطالعه به منظور ارزيابي اثر درمان عفونت ناشي از هليكوباكترپيلوري بر كنترل قند خون بيماران ديابتي نوع ۲ انجام شد.
مواد و روش ها: بيماران مبتلا به ديابت مليتوس كه آزمون تنفسي اوره آز مثبت داشتند، به طور تصادفي به دو گروه مساوي تقسيم شدند. گروه اول به عنوان گروه مورد كه از نظر درمان عفونت هليكوباكترپيلوري درمان مي شدند و گروه دوم به عنوان كرده شاهد پيگيري شدند. در تمام بيماران HbA1c و FBS در شروع مطالعه و سه ماه بعد كنترل شد.
يافته ها: ۱۹ بيمار در گروه مورد و ۲۲ بيمار در گروه شاهد به طور كامل بررسي شدند. كاهش متوسط HbA1c و FBS در دو گروه تفاوت معني داري نداشت.
نتيجه گيري: در مطالعه حاضر درمان عفونت هليكوباكترپيلوري در بيماران مبتلا به ديابت نوع ۲، نقشي در كنترل كوتاه مدت بيماري نداشت. شايد انجام مطالعه هاي جديد با تعداد نمونه بيشتر و پيگيري طولاني مدت و اجتناب از متغيرهاي مخدوش كننده كه بر افزايش قندخون اثر دارند، بتواند نقش هليكوباكترپيلوري را در كنترل ديابت بهتر نشان دهد.