سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: ششمین کنگره سرامیک ایران

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

مهدی صالحی – دانشکده مهندسی شیمی . دانشگاه صنعتی سهند تبریز
امین سالم – دانشکده مهندسی شیمی . دانشگاه صنعتی سهند تبریز

چکیده:

در این تحقیق خواص فیزیکیمکانیکی آکنه های سرامیکی تولید شده از یک ترکیب صنعتی مورد توجه قرار گرفت ه است . آکنه های سرامیکی راشینگ رینگ بوسیله یک دستگاه اکسترودر تک حلزونه آزمایشگاهی تولید شده و سپس در دماهای ۱۱۰۰ تا ۱۳۰۰ درجه سانتیگراد برای مدت دو ساعت سینتر شده اند . تخلخل باز، کل و بسته آنها اند ازه گیری شده است . مقاومت فشاری آنها نیز اندازه گیری و بوسیل ه آنالیز وبل تحلیل شده است . داده های بدست آمده نشان داده است که با افزایش دما از قابلیت اطمینان و تکرار پذیری آکنه های سرامیکی کاسته می شود .