سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: اولین کنگره ملی فناوری تولید و فرآوری گوجه فرنگی

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

داریوش فتحی – بخش تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر،مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیع
عبداله عبادی – ایستگاه تحقیقات گلمکان، مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی خراسان رض
حسن حمیدی – بخش تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر،مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیع
محمد بحرآبادی – دانشجوی کارشناسی ارشد گیاهپزشکی، دانشگاه آزاد دامغان

چکیده:

دمای پایین یکی از عوامل محیطی مهم و احتمالاً محدود کننده کشت گوجه فرنگی (Lycopersicon esculentum Mill.) محسوب می‌شود. به منظور بررسی اثر تنش سرما بر سرعت جوانه‌زنی، درصد جوانه‌زنی و درصد تجمعی جوانه‌زنی آزمایشی در شرایط کنترل شده بر روی سه رقم گوجه فرنگی رایج در منطقه خراسان شامل: موبیل، خرم و پتوارلی سی اچ در دو دمای ۱±۱۱ (تنش سرما) و ۱±۲۵ درجه سانتی‌گراد (شاهد) انجام شد. نتایج نشان داد تنش سرما تاثیر بسیار معنی داری یر سرعت، درصد و درصد تجمعی جوانه زنی در مقایسه با تیمار شاهد می گذارد. همچنین نتایج آنالیز واریانس نشان داد که تنش سرما و رقم بر درصد تجمعی جوانه زنی تاثیر بسیار معنی داری دارد. علاوه بر آنمشاهده گردید رقم خرم تا حدودی شرایط تنش سرما را بهتر از سایر ارقام مورد مطالعه تحمل می کند.