سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: کنفرانس فیزیک ایران ۱۳۸۸

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

الهام شادمانی –
سید محمد روضاتی –

چکیده:

در این تحقیق، ما اثر دمای زیرلایه بر ویژگی های فیزیکی لایه های نازک اکسید قلع آلاییده شده با روی را با جزئیات مورد بررسی قرار می دهیم. فیلم های نازک بر سطح زیرلایه های شیشه ای و در رنج دمایی ۵۵۰-۲۵۰ درجه سانتیگراد به روش اسپری پایرولیزز تهیه می شوند. اکسید قلع دو آبه ( SnCl2.2H2O) و استات روی ( Zn(CH3COO)2.2H2O) به ترتیب به عنوان منابع اصلی قلع ( Sn) و روی ( Zn) مورد استفاده قرار می گیرند. غلظت آلاینده Zn در محلول اولیه در ۵wt% ثابت است. اثر افزایش دمای زیرلایه بر خواص ساختاری و اپتیکی لایه های Zn:SnO2 ، توسط روش های مختلف از قبیل SEM ، XRD و طیف عبور UV-visible بررسی می شود. خواص الکتریکی لایه ها توسط روش دو نقطه قابل اندازه گیری است.