سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: نهمین کنگره سالانه انجمن مهندسین متالورژی ایران

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

جعفر اسدزاده بیگدیلو – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی متالورژی –
علی محمد هادیان – دانشیار، عضو هیئت علمی گروه مهندسی متالورژی و مواد، دانشکده فنی، دان
حسین عبدی زاده – استادیار، عضو هیئت علمی گروه مهندسی متالورژی و مواد، دانشکده فنی، دا

چکیده:

در این تحقیق کاربیدبور از مواد ارزان قیمت اسید بوریک (منبع بور) و اسید سیتریک (منبع کربن) با استفاده از روش سل – ژل تولید شد. محلول آبی اسید بوریک در حضور اسید سیتریک تحت کمترل PH تشکیل ژل پایداری می دهد. این ژل سپس تحت خلا مورد پیرولیز قرار می گیرد. ترکیب با نسبت استوکیومتری ۱/۶ را در کوره تیوبی با نرخ حرارت دهی ۵/min درجه سانتی گراد تا دماهای ۱۵۰۰ درجه سانتی گراد – ۱۲۵۰ گرم کرده و به مدت ۲ و ۲/۵ ساعت تحت خلا در این دما نگهداشته شد. با توجه به الگوی پراش (XRD) حاصل، می توان گفت دردمای ۱۲۵۰ درجه سانتی گراد واکنش اصلا پیشرفت نکرده و محصول شامل B2O3 و کربن می باشد. با افزایش دما از ۱۲۵۰ درجه سانتی گراد به ۱۳۵۰ درجه سانتی گراد واکنش پیشرفت کرده ولی هنوز مواد اولیه واکنش نکرده از قبیل B2O3 و C در نمونه ها مشاهده می شود. محصولات بدست آمده در دماهای ۱۴۵۰ درجه سانتی گراد و ۱۵۰۰ درجه سانتی گراد تحت شرایط فوق، واکنش نسبت به دماهای ۱۲۵۰ درجه سانتی گراد و ۱۳۵۰ درجه سانتی گراد پیشرفت قابل توجهی می کند و تنها ناخالصی قابل مشاهده کربن است. طبق این نتایج، واکنش تشکیل کاربیدبور در ۱۴۵۰ درجه سانتی گراد و بالاتر کامل می شود. محصولات این تحقیق تحت آنالیز XRD کربن آزاد و اندازه ذرات نیز قرار گرفتند.