مقاله اثر دما و بازپخت بر خواص ساختاري نانو بلورهاي نيمرساناي CdS:Mn که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۸ در بلورشناسي و كاني شناسي ايران از صفحه ۶۲۱ تا ۶۲۸ منتشر شده است.
نام: اثر دما و بازپخت بر خواص ساختاري نانو بلورهاي نيمرساناي CdS:Mn
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله نانوبلور نيمرسانا
مقاله بازپخت
مقاله گذار فاز
مقاله CdS:Mn

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: سليميان صديقه
جناب آقای / سرکار خانم: فرجامي شايسته صابر

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
نانو بلور هاي CdS:Mn طي فرايندهاي رشد و جوانه زني در محلول کلوئيدي ساخته شدند. اندازه اپتيکي نانوذرات تهيه شده در گستره ۳٫۹۶nm تا ۴٫۹nm قرار دارند. خواص ساختاري نانو ذرات با استفاده از آناليز پراش پرتو ايکس مورد بررسي قرار گرفت. گذار فاز بين ساختار شش گوشي و مکعبي به صورت تابعي از دماي ستنز رخ داد. سازوکار گذار فاز بلوري در اثر فرآيند بازپخت دو ساعته و دو مرحله اي نيز مشاهده شد.