سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: نهمین کنگره سالانه انجمن مهندسین متالورژی ایران

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

سهیل عیسی پور کوشالی – استایار دانشکده مهندسی مواد دانشکدة مهندسی مواد دانشگاه صنعتی اصفهان
مرتضی شمعانیان – دانشجوی کارشناسی، دانشگاه صنعتی اصفهان دانشکده مهندسی مواد

چکیده:

از آنجاییکه فولادهای سادهی کربنی، کاربرد گسترده ای در ادوات و آلات صنعتی دارند، شناخت رفتار آنها در رویارویی با محیط های گوناگون سودمند است . از جمله این رفتار ها، اکسیداسیون فولاد ها در دماهای بالا است . آشنایی با رفتار فوق در فولادهای سادهی کربنی، به ویژه در هنگام ارایهی روش هایی برای کاهش شدت اکسیداسیون، راه گشا است . در این پژوهش، رفتار اکسیداسیونی یک فولاد میان کربن متداول (CK45) در اتمسفر معمولی و در دماهای ۹۰۰ درجه سانتی گراد و ۱۱۰۰ درجه سانتی گراد و در زمان های ۵، ۱۰، ۱۵، ۲۵ و ۵۰ ساعت بررسی شد . ارزیابی میزان اکسیداسیون، به روش اندازه گیری افزایش وزن در واحد سطح نمونه ها انجام شد . سپس مقاطع عرضی نمونه ها برای مطالعهی مورفولوژی و ساختار فلز پایه و ضخامت و شکل پوسته ها تحت بررسی های میکروسکوپ نوری قرار گرفت . در هر دو دما تشکیل لایه ها ی اکسیدی، از دست رفتن کربن سطح و درشت شدن دانه ها رخ داد که در دمای بالاتر شدیدتر بود . در دمای پایین تر ساختاری هم محور و در دمای بالاتر یک ساختار تیغه ای به دست آمد . یافته ها نشان داد که با گذشتزمان در هر دو دما اکسیداسیون با آهنگ مشخصی افزایش یافت و در زمان ثابت با افزایش دما از ۹۰۰ درجه سانتی گراد به ۱۱۰۰ درجه سانتی گرادشدت اکسیداسیون تقریبا با ضریب یکسانی افزایش یافت .