مقاله اثر دما و نوع خشک کن بر خواص فيزيکوشيميايي مالت حاصل از ارقام جو که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در ۱۳۸۸ در علوم كشاورزي و منابع طبيعي از صفحه ۱۴۷ تا ۱۵۷ منتشر شده است.
نام: اثر دما و نوع خشک کن بر خواص فيزيکوشيميايي مالت حاصل از ارقام جو
این مقاله دارای ۱۱ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله مالت
مقاله خشک کن هواي داغ
مقاله مايکروفر
مقاله خشک کردن ترکيبي هواي داغ- مايکروفر

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: آقاجاني نرجس
جناب آقای / سرکار خانم: كاشاني نژاد مهدي
جناب آقای / سرکار خانم: كديور مهدي
جناب آقای / سرکار خانم: حسيني سيدحسين

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
خشك كردن يكي از پر هزينه ترين مراحل توليد مالت سازي بوده و هدف آن توقف رشد بيولوژيكي دانه، حذف آب براي ثبات انبارداري، حفظ و نگهداري فعاليت آنزيمي و تشكيل عطر و طعم و تركيبات رنگي است. استفاده از تكنولوژي مايكروفر جهت آب گيري به دليل داشتن راندمان کارايي و انرژي بالا مي تواند مناسب باشد. در اين پژوهش دو رقم جو صحرا و دشت براي بررسي اثر دما (۴۰، ۵۵، ۷۰ و ۸۵ درجه سانتي گراد) و نوع خشک کن بر خواص فيزيکوشيميايي مانند قدرت دياستاتيك، بازدهي استخراج عصاره آب سرد، بازدهي استخراج عصاره آب گرم، رنگ و pH مالت مورد استفاده قرار گرفتند. تجزيه و تحليل داده ها با استفاده از نرم افزار SAS و ميانگين داده ها نيز با آزمون LSD و در سطح ۵ درصد انجام شد. نتايج استفاده از خشک کن هواي داغ نشان داد با افزايش دما قدرت دياستاتيك، بازدهي استخراج عصاره آب سرد، بازدهي استخراج عصاره آب گرم و pH کاهش و مقدار رنگ افزايش يافت. بهترين دما براي توليد مالت آنزيمي و غيرآنزيمي به ترتيب در ۵۵ و ۸۵ درجه سانتي گراد بود. نتايج خشک کردن ترکيبي در دماي ۵۵ درجه سانتي گراد خشک کن هواي داغ نشان داد با افزايش توان از ۱۰۰ وات به ۳۰۰ وات در مايکروفر، ويژگي هاي کيفي روندي مشابه خشک کن هواي داغ داشتند.