سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: یازدهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

فاطمه سعادت قره باغ – کارشناس ارشد مهندسی شیمی، دانشگاه تهران، دانشکده فنی و مهندسی، گروه
سیدمحمدعلی موسویان – دکترای مهندسی شیمی دانشگاه تهران، دانشکده فنی و مهندسی، گروه مهندس
کمال صابریان – دکترای شیمی فیزیک دانشگاه تهران، دانشکده فنی و مهندسی، گروه مهندسی ش

چکیده:

یکی ازدستگاه های مهم استخراج با حلال میکسرستلرها ( mixer- settlers) هستند که بدلیل انعطاف پذیری وظرفیت بالا و نیز راندمان مطلوب بطور گسترده ای در فرآیند های شیمیایی بکار می روند. پراکنده ساختن یک فاز در دیگری بمنظور افزایش سطح تماس صورت می پذیرد و این خود برای تسریع در عمل انتقال جرم می باشد. در این مقاله تأثیر پارامتر های عملیاتی مختلف از قبیل دور همزن،شدت جریان خوراک ورودی و جزءحجمی فاز پراکنده بر اندازه قطرات در حالت پایا بررسی شده است. همچنین تأثیر پارامترهای ذکر شده بر میزان هلدآپ به دست آمده و محاسبه شده است.و نیز توزیع اندازه قطرات محاسبه شده و داده های تجربی با مدل کالدربانک( Calderbank)مقایسه و در نهایت یکمدل مناسب جهت محاسبه توزیع اندازه قطرات پیشنهاد شده است. در ادامه این مدل با مدل کالدربانک مقایسه شده که مدل پیشنهادی،تطابق بهتری با داده های تجربی داشته و نتایج با انحراف کمتری حاصل شد.