سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: سومین همایش منطقه ای یافته های پژوهشی کشاورزی و منابع طبیعی (غرب ایران)

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

فرزاد نظری – عضو هیئت علمی دانشگاه کردستان دانشکده کشاورزی گروه علوم باغبانی
همایون فرهمند – عضو هیئت علمی دانشگاه شهید باهنر کرمان دانشکده کشاورزی گروه علوم باغ

چکیده:

گل رز (رز) به دلیل شکل و رنگ گوناگون، یکی از جذا بترین گل های جهان بوده و به صورت گلدانی، باغچه ای و گل بریدنی مورد استفاده قرار می گیرند. در این میان، رز بریدنی دارای همیت ویژه ای است. پس از گذشت ۳ تا ۴ سال رزهای بریدنی که در گلخانه ها پرورش داده می شوند جهت افزایش کیفیت شاخه گل و نیز بازجوان سازی آن ها، نیاز به هرس دارند. بدین منظور پژوهشی با با مقایسه دو زمان هرس (پاییز و زمستان) در سال ۱۳۸۴-۱۳۸۵ بر چهار رقم رز بریدنی (به نام های ‘Soprano’ و ‘Maroussia’ ،‘Ilios’ ،‘African Dawn ) درشهرستان محلات انجام شد. در آذر و اسفند ماه ۱۳۸۴ بوته ها به گونه ای هرس شدند که روی هر بوته سه شاخه و روی هر شاخه ۴ تا ۵ گره باقی ماند. با انجام هرس در این دو زمان، بوته ها به ترتیب در بهمن ۱۳۸۴ و اردیبهشت ۱۳۸۵ ماه به گل رفتند و داده برداری ها انجام شد. فاکتورهای مورد بررسی در این پژوهش وزن تر، ارتفاع، تعداد برگ، تعداد برگچه، قطر، تعداد گره و طول میانگره ساقه گل دهنده، طول، قطر، تعداد گلبرگ، وزن تر و خشک گل و همچنین میزان کلروفیل برگ و شاخص کیفیت بود. نتایج نشان داد که در بیشر فاکتورها هرس در اسفند ماه در مقایسه با هرس در آذرماه اثر بهتری دارد.