سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: دهمین کنگره علوم خاک ایران

تعداد صفحات: ۲

نویسنده(ها):

آزاده اسمعیلی – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه فردوسی مشهد
امیر فتوت – عضو هیات علمی دانشگاه فردوسی مشهد
نجفعلی کریمیان – عضو هیات علمی دانشگاه شیراز
غلامحسین حق نیا – عضو هیات علمی دانشگاه فردوسی مشهد

چکیده:

مس از جمله عناصر کم مصرف است که گیاه جهت رشد بهینه خود به آن احتیاج دارد . عصاره گیری یک مرحله ای فلزات از فاز جامد خاک، نمی تواند برای مدت طولانی فراهمی فلزات را مورد بررسی قرار دهد . عصاره گیری پی در پی روش رایجی برای جداسازی شکلهای مختلف شیمیایی فلزات در خاک است و اغلب با ضعیف ترین عصاره گیر شروع می شود و با قوی ترین عصاره گیر به پایان می رسدما و یورنروش عصاره گیری پی در پی را در خاک های استرالیا به کار برده و نشان دادند که بخش اعظم مس خاک %)۸۶) به شکل تتمه دیده می شود که بیشتر در
بخش اکسیدهای آهن و کانی های سیلیکاتی یافت می شود . زلیجاکو و وارمناثر کود کمپوست حاصل از ضایعات شهری و کود کمپوست غنی شده با مس را بر روی اشکال مختلف مس بررسی کردند و نتیجه گرفتند که کاربرد کمپوست باعث افزایش مس متصل به مواد آلی می شود که وابستگی زیاد مس به ماده آلی را نشان می دهد و همچنین کمپوست و کمپوست غنی شده با مس باعث افزایش مس در همه شکل ها می شود . با توجه به خاک های آهکی ایران و کمبود عناصر کم مصرف در این خاک ها، عصاره گیری پی در پی میتواند روش مناسبی برای پیش بینی رفتار این فلزات
در خاک باشد . هدف از این مطالعه اثر ماده آلی روی شکلهای تبادلی، جذبی، آلی، کربناتی و تتمه مس در دو خاک آهکی است