سال انتشار: ۱۳۷۹

محل انتشار: چهارمین همایش انجمن زمین شناسی ایران

تعداد صفحات: ۳

نویسنده(ها):

علی یساقی – استادیار گروه زمین شناسی دانشگاه تربیت مدرس
حسین کنعانی مقدم – مدیر پروژه آزاد راه تهران-شمال

چکیده:

شیروانی های مورد مطالعه جزو ترانشه های احداثی در مسیر آزاد راه تهران-شمال و در دره کن است. نیمرخ عرضی این شیروانی ها پلکانی بوده و پلکان ها به ارتفاع ۸ متر و عرض ۳ متر اجرا شده اند. شیروانی ها در پهنه برشی گسل راندگی شمال تهران اجرا شده اند، به طوریکه این راندگی، مرز پلکان های پایینی را با بخش لغزیده بالایی تشکیل می دهند. پس از اجرا توده های خرد شده نا متجانس واقع در پهنه برشی گسل ناپایدار شده و لغزش و یا ریزش کرده اند. رشد و توسعه ترک های کششی در دامنه بالا دست شیروانی ها، دلالت بر آن دارد که لغزش شیروانی ها کاملاً متوقف نشده است. لذا، تثبیت و پایداری شیروانی به صورت اجرای عملیات تزریق و زهکشی بخش های بالا دست شیروانی به جهت جلوگیری و تثبیت حرکت آن و همچنین اجرای خاک مسلح در بخش های لغزیده شیروانی به جهت پایدار نمودن و اصلاح فرم زیست محیطی آن در نظر گرفته شده است.