سال انتشار: ۱۳۸۳

محل انتشار: اولین کنگره ملی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

محمدرضا تابش پور – دانشجوی دکتری، دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه صنعتی شریف
محمدعلی قناد – استادیار، دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه صنعتی شریف
علی بخشی – استادیار، دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه صنعتی شریف

چکیده:

در اغلب ساختما ن ها قاب های باربر توسط دیوار هایی با مصالح بنایی (آجری) پر میشوند. با پر شدن داخل یک قاب، خواص مکانیکی آن به طور قابل ملاحظه ای تغیییر میکند. میانقاب ها باعث تغییر در خواص دینامیکی سازه نظیر دوره تناوب شکل پذیری و ضریب رفتار سازه می گردند. این امر باعث می شود که رفتار سازه در زلزله بر اثر وجود میانقاب ها تغییر نماید. این در حالی است که اثر میانقاب ها غالباً در محاسبات و طراحی درنظر گرفته نمی شود. در مقاله حاضر تأثیر وجود میانقاب ها بر رفتار لرزه ای و خرابی های ایجاد شده در سازه، مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج عددی نشان دهنده تاثیر قابل ملاحظه وجود میانقاب بر رفتار لرزه ای قاب می باشد