سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: کنفرانس فیزیک ایران ۱۳۸۸

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

محمودرضا روحانی – گروه فیزیک دانشگاه الزهرا
صدیقه کنعانی – گروه فیزیک دانشگاه الزهرا

چکیده:

تاثیر ذرات محبوس بر انبساط یک بعدی پلاسمای بیش چگال در خلأ، در حضور موج الکترومغناطیسی بررسی شده است. در ناحیه غیر خطی درنظرگرفتن پدیده بدام افتادن
ذرات در دامنه های بزرگ میدان الکتریکی موج ضروری است. در این مقاله با استفاده از یک کد کامپیوتری سیالی، نشان داده شده، که ذرات محبوس اثر قابل ملاحظه ای بر
مشخصه های پلاسما از قبیل عمق نفوذ میدان الکتریکی بدرون پلاسما، مختصه چگالی بحرانی وسرعت لبه پلاسما ،دارند.