سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: یازدهمین کنگره سالانه انجمن مهندسین متالورژی ایران

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

احمد داریو – کارشناس
علی حبیب اله زاده – استادیار گروه مهندسی مواد، دانشکده مهندسی، دانشگاه سمنان
بهزاد هاشمی قوچانی – دانشجوی کارشناسی ارشد

چکیده:

اثر تکرار ذوب مجدد و ریخته گری و نیز اثر فیلتر گذاری بر مقاومت خستگی و میزان تخلخل در آلیاژ آلومینیم ۳۵۶ A مورد مطالعه قرار گرفت. در این خصوص شمش اولیه از این آلیاژ چهار بار ذوب شد و در هر بار ذوب مجدد، ۶۰% از مواد مربوط به ذوب قبلی برای شارژ در کوره مورد استفاده قرار گرفت. از ذوب های دفعه اول ، دوم، و چهرم نمونه های خستگی و نمونه هایی برای چگالی سنجی تهیه شدند. نتایج آزمون ها حاکی از این است که تکرار ذوب آلیاژ موجب افت مقاومت به خستگی و افزایش تخلخل در آلیاژ می شود، ولی میزان افت در مقاومت به خستگی و میزان افزایش تخلخل را می توان با استفاده از فیلترگذاری تا حد قابل ملاحظه ای کاهش داد. به نحوی که میزان بهبود مقاومت خستگی در نمونه های فیلتر شده مابین ۲/۸ تا ۶/۲ برابر نمونه های فیلتر نشده می باشد و میزان تخلخل در نمونه های فیلتر شده در حد ۳۳ تا ۵۰ درصد نسبت به نمونه های فیلتر نشده کاهش می یابد.