سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: پنجمین همایش مراکز تحقیق و توسعه صنایع و معادن

تعداد صفحات: ۱۵

نویسنده(ها):

محمد اسداله زاده – منطقه سه عملیات انتقال شرکت ملی گاز ایران
رحیم عسکری رئوف – منابع نیروی انسانی شرکت سایپا

چکیده:

تحولات و تغییرات شگرف بوجود آمده درجهان امروز منجر به دگرگونی استانداردها، اندیشه هاو راهبردها شدهو نگرش های تازه ایی در مقابل بشر قرار داده است از جمله پیامدهای آن این است که در گذشته پیشرفتهای تجاری با استفاده از اقتصاد صنعتی و از طریق به کار گیری سرمایه به منظور سلطه بر منابع طبیعی ، ماشین آلات و نیروی کار صورت می گرفت ولی اکنون موفقیت تنها از طریق به خدمت گیری علوم و دانش مختلف امکانپذیر شده است. سرمایه سازمانها در دانش کارکنان است که باید مورد بهره برداری قرار گیرد و پویا باقی بماند. زیرا دانش هم مانند هر کالایی عمر معین داشته و با گذشت زمان و توسعه علوم مخلتف بر کیفیت و کمیت آن اثر گذاشته می شود به همین دلیل از مباحث مهم حوزه های مختلف اقتصاد و صنعت و … مدیریت دانش بوده که بازنگری در روشهای مدیریت را اجتناب ناپذیر نموده است. در این مقاله به بیان چگونگی تعامل مدیران و کارکنان دانشگر و هدایت آنها به سوی اهداف سازمان پرداخته می شود. تحقیق و توسعه با خلاقیت و آزادی عمل پیوند دارد در حالیکه اساس مدیریت کنترل و دستورات استاما باید تحقیق و توسعه هم اداره شود چگونگی تلفیق این دو رفتار و رسیدن به گزینه ایی مطلوب از اهداف اساسی می باشد تا با شناخت عناصر سازنده محیط خلاق به این جواب رسیدکدام رهبری و مدیریت می تواند آن را به شکوفایی برساند.