سال انتشار: ۱۳۸۱

محل انتشار: هفتمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

علی دماوندی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد دامغان
رحیم اصل گرگانی – دانشگاه تبریز

چکیده:

به منظور بررسی اثر رقم و تراکم بوته بر نمو رشد و توزیع مواد فتوسنتزی در سی بزمینی در سال ۱۳۷۵ آزمایشی در شهرتان بستان آباد واقع در ۵۵ کیلومتری شرق شهرستان تبریز اجرا گردید. این آزمایش بهص ورت فاکتوریل در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی در سه تکرار انجام شد.