سال انتشار: ۱۳۸۱

محل انتشار: هفتمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

علیا کبر ع عزیزی زهان – دانشگاه زابل
علی اکبر کامکار حقیقی – دانشگاه شیراز
علی کاظمی پور – دانشگاه زابل

چکیده:

استفاده بهینه از آب بدون انخاب روش مناسب و مدیریت صحیح آبیاری بخصوص در مناطق خشک و نیمه خشک اجتناب ناپذیر می باشد. جنوب خراسان به عنون مرکز اصلیک شت زعفران ایران و جهان با محدودیت آب روبرو است. این تحقیق به منظور تعیین روش بهینه استفاده از آب مدیریت صحیح آبیاری و بررسی امکان کشت دیم زعفران در جهت گسترش اراضی زیر کشت زعفران انجام شده است.