مقاله اثر روش هاي گوناگون نوردهي بر ميزان ريزنشت حفره هاي کامپوزيتي کلاس V که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۸ در مجله دندانپزشكي دانشگاه علوم پزشكي شيراز – Journal Of Dentistry از صفحه ۳۱۶ تا ۳۲۱ منتشر شده است.
نام: اثر روش هاي گوناگون نوردهي بر ميزان ريزنشت حفره هاي کامپوزيتي کلاس V
این مقاله دارای ۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله ريزنشت
مقاله روش نوردهي
مقاله حفره هاي کلاس ۵
مقاله کامپوزيت

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: نعمتي اناركي سعيد
جناب آقای / سرکار خانم: حاجي قاسمي يحيي

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف: هدف از اين پژوهش، بررسي ميزان ريزنشت در حفره هاي کامپازيتي پس از سه روش کيورينگ رامپ (Ramp)، پالس (Pulse) و معمولي (Conventional) با دستگاه LED بود.
مواد و روش: شمار ۲۱ دندان پرمولر انساني سالم در سه گروه ۷ تايي بخش گرديد. سپس حفره هاي کلاس V جعبه اي (۴×۲×۲ ميلي متر) در باکال و لينگوال دندان ها تراشيده شد (N=13). به گونه اي که لبه اکلوزال در مينا و لبه ژينژيوال در ۱ ميلي متر زير جاي تلاقي سمان – مينا (CEJ) قرار داشت. نمونه ها با کامپوزيت (USA، ۳M ESPE) Z100 و سينگل باند (Single Bond) ترميم شدند و در گروه A به روش Ramp، در گروه B به روش Pulse و در گروه C به روش معمولي توسط دستگاه Apoza LED Turbo کيور گرديد. پس از قرارگيري در آب دماي ۳۷ درجه سانتي گراد به مدت ۱ روز و ۱۰۰۰ دور ترموسايکلينگ، با لاک ناخن تا ۱ ميلي متري مرز ترميم مهر و موم شدند و در نيترات نقره ۵۰ درصد وزني و سپس، در محلول ظهور پرتونگاري قرار گرفتند. پس از برش ميزان نفوذ رنگ با استريوميکروسکوپ با بزرگنمايي ۴۰ بررسي گرديدند و داده ها با آزمون آماري کروسکال – واليس واکاوي شدند.
يافته ها: ميزان ريزنشت اکلوزال همه نمونه ها صفر بود. ريزنشت ژينژيوال در گروه ۶۹٫۲ Ramp، در گروه ۷۶٫۹ Pulse و در گروه معمولي ۶۱٫۵ درصد نمونه ها در حد درجه يک (Grade I) گزارش شد. همچنين در ۳۰٫۸ درصد نمونه هاي گروه Ramp و گروه معمولي و ۲۳٫۱ درصد نمونه هاي گروه Pulse ريزنشت در حد درجه دو (Grade II) بود. ميزان ريزنشت در ۳ گروه از جهت آماري با هم اختلاف معناداري نداشت (P=0.640).
نتيجه گيري: با توجه به محدوديت هاي اين بررسي اين نتايج به دست آمد: ۱) همه روش هاي نوردهي با لامپ LED، در صورت استفاده از باندينگ و کامپوزيت مناسب از ايجاد ريزنشت در ناحيه باند به مينا جلوگيري مي کند. ۲) هيچ روش نوردهي نمي تواند از ايجاد ريزنشت در ناحيه عاج به طور کامل جلوگيري کند. ۳) در اين بررسي، سه روش نوردهي به کار گرفته شده که در جلوگيري از ريزنشت اثر يکساني داشت.