سال انتشار: ۱۳۸۱

محل انتشار: هفتمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

محمدرضا رمضانی مقدم – مرکز تحقیقات کشاورزی خراسان
منصور پاره کار – مرکز تحقیقات کشاورزی خراسان

چکیده:

به منظور بررسی رشو های مختلف کاشتب خصوص تغییر فیزیکی جبهه نمکی بر روی عملکرد پنبه در خاک و آب شور آزمایشی در سال ۱۳۷۹ به صورت طرح کرت های خرد شده در قالب طرح پایه بلوک های کامل تصادفی با سه تکرار انجام شد. کرت های اصلی تیمارهای آبیاری شامل دو سطح ۱۰۰ و ۱۵۰ درصد آبشویی بوده و کرت های فرعی شالم چهار روش کاشت فاز و معمولی، فاز و پهن بدون تغییر فیزیکی جبهه نمکی، فاز و پهن با تغییر فیزکی جبهه نمکی و کشت کرتی بود.