سال انتشار: ۱۳۸۱

محل انتشار: هفتمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

فرزاد نجفی – دانشکده کشاورزی دانشگاه فردوسی
پرویز رضوانی مقدم – دانشکده کشاورزی دانشگاه فردوسی

چکیده:

به منظور بررسیا ثر رژیم های مختلف آبیاری بر روی خصوصیات کیفی بذور گیاهی دارویی اسفرزه آزمایشی طراحی شد . رژیم های مختلف آبیاری شامل ۴ فاصله آبیاری ۷، ۱۴، ۲۱ و ۲۸ روز بودند که اثر آنها بر روی فاکتور تورم، میزان موسیلاژ وزن هزار دانه و میزان تورم برای هر گرم موسیلاژ با استفاده از یک طرح بلوک های کامل تصادفی و در ۳ تکرار بررسی گردید.