سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: همایش بین المللی ژئولیت ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

مرضیه حق شناس گرگابی – دانشجوی کارشناسی ارشد گروه علوم خاک دانشگاه شهرکرد
حبیب بیگی هرچگانی – استادیار گروه علوم خاک . دانشگاه شهرکرد
احمد کریمی – استادیار گروه علوم خاک . دانشگاه شهرکرد

چکیده:

اثر زئولیت میانه بر ظرفیت نگهداری آب و قدار آب قابل دسترس خاک شنی استفاده شد . زئولیت در یسه سطح ( ۲ % و ۵ % و ۸ % ) به یک خاک شنی اضافه و با آن مخلوط شد . رطوبت خاک مذکور در مکشهای ۰ و ۱۰۰و ۵۰۰ و ۱۵۰۰ کیلوپاسکال با استفاده از دستگاه محفظه فشاری تعیین شد . ضرایب منحنی رطوبتی خاک ( مدل ون گنوختن ) با استفاده از نرم افزار ROSETTA به دست آمدند . زئولیت میانه مقدار رطوبت اشباع و آب قابل دسترس را افزایش داد . این زئولیت همچنین ضرایب a و n مدل ون گنوختن را کاهش داد که به معنی تغییر شکل منحنی رطوبتی و نگهداشت بیشتر و طولانی تر آب است .