سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: سومین کنگره ملی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

مهدی حسینی – استادیار گروه مهندسی معدن دانشکده فنی و مهندسی دانشگاه بین المللی ا

چکیده:

معمولا قبل از شروع هر ککار مهندسی در سازه های زیر زمینی سعی می شود وضعیت تنش را مشخص کرد. وضعیت تنشزمین در حالت بکر پس از انجام عملیات حفاری و ایجاد ساختار دچار دگرگونی شده و توزیع جدیدی از تنش در سنگها به وجود می آیند. ایجاد فضای زیرزمینی سبب می شود تنش در برخی نقاط در اطراف این حفریات زیرزمینی نسبت به وضع اولیه خود افزایش یا کاهش و یا تغییر علامت دهد. میزان این تغییرات در حفریات با شکلهای مختلف متفاوت است. در این تحقیق حفریات متعددی با اشکال ( بیضی، دایره، مستطیل)و نسبت عرض به ارتفاعهای مختلف مورد بررسی قرار گرفته و در حالیکه یک دسته درزه وجود دارد و نسبت تنش افقی به قائم ۰/۳۳ و ۱ می باشد اثر زاویه دسته درزه ر روی میزان تمرکز تنش در اطراف حفریات زیرزمینی مورد تحلیل قرار گرفته است. در نهایت اثر زاویه دسته درزه بر روی میزان تمرکز تنش در اطراف حفریات زیر زمینی در جداولی ارائه گردیده است.