سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: سیزدهمین کنفرانس مهندسی پزشکی ایران

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

زهرا محمدی – دانشکده مهندسی و علم مواد، دانشگاه صنعتی شریف
علی اکبر ضیائی موید – دانشکده مهندسی و علم مواد، دانشگاه صنعتی شریف
عبدالرضا شیخ مهمدی مسگر – دانشکده مهندسی و علم مواد، دانشگاه صنعتی شریف
سید مرتضی سیدریحانی – دانشکده مهندسی و علم مواد، دانشگاه صنعتی شریف

چکیده:

اثر زبری سطحی، تخلخل و بلورینگی بر رفتار انحلال پوشش های هیدروکسی آپاتیت پلاسما اسپری شده پس از عملیات حرارتی از طریق غوطه وری در مایع شبیه سازی شده(SBF) مورد مطالعه قرار گرفته است. زبری سطحی، تخلخل و بلورینگی به ترتیب توسط تکنیک پروفیلومتری، روش ارشمیدس و روش XRD تعیین گردید. اندازه گیری غلظت یون کلسیم در SBF پس از گذشت یک و سه روز از غوطه وری پوشش ها نشان داد که زبری سطحی و تخلخل، اثر افزاینده و بلورینگی، اثر کاهنده بر میزان یون کلسیم دارند. در زمان های اولیه غوطه وری در SBF، فرآیند انحلال اساسا توسط زبری سطحی پوشش کنترل می شود. نتایج نشان داد که زبری سطحی پوشش های هیدروکسی آپاتیت پلاسمای اسپری شده توسط مورفولوژی سطح و چگونگی ذوب شدن ذرات و پخش شدن قطرات تعیین می گردد. انجام عملیات حرارتی باعث افزایش میزان بلورینگی و کاهش فازهای ناخالصی می گردد. نتیجه گرفته شد پوشش های هیدروکسی آپاتیت پلاسما اسپری شده و عملیات حرارتی شده که دارای زبری سطحی بالاتر و تخلخل کمتر هستند علاوه بر پایداری بلند مدت، از اتصال سریع تر در زمانی های اولیه کاشت در بدن نیز برخوردار خواهند بود.