سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: کنفرانس فیزیک ایران ۱۳۸۶

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

غزال حاجی سالم – گروه فیزیک دانشگاه شهید بهشتی، تهران
مازیار مرندی – دانشکده فیزیک دانشگاه صنعتی شریف، تهران
زهره صداقت – گروه فیزیک دانشگاه سمنان، سمنان
نیما تقوی نیا – دانشکده فیزیک دانشگاه صنعتی شریف، تهران

چکیده:

در این مقاله اثر زمان رشد و حرارت دهی بر خواص نورتابی و سایز نانو ذرات ZnS:Mn بررسی شده است . نانوذرات ZnS:Mn به روش ترموشیمیایی تهیه شد . محلول آبی شامل تیوسولفات سدیم، نیترات روی و نیترات منگنز تهیه شده وپس از حرارت دهی -۳ مرکاپتو ۱ و -۲ پروپاندیول به عنوان عامل کنترل کننده رشد نانوذرات، به محلول اضافه شد . فرایند رشد و ناخالص سازی این نانوذرات در حدود ۱۵ روز بطول انجامید . . بررسی طیف عبور اپتبکی و طرح پراش اشعه X نشان نانوذرات (PL) بوده و فاز کریستالی مکعبی دارند . طیف فوتولومینسانس ۲,۳-۵/۵ nm بدست آمده دارای سایزی در حدود ZnS:Mn می دهند نانوذرات ZnS:Mnدر ۵۸۲ (nm)دارای پیک می باشد که مربوط جایگزیدگی یون هاMn+٢ در شبکه کریستالیZnS است . مدت زمان حرارت دهی تأثیری بر سایزذرات و فاز شبکه کریستالی آنها ندارد اما موجب تغیر شدت نورتابی نانوذرات می شود، همچنین ملاحظه می شود درطی فرایند رشد و ناخالص سازی، شدت نورتابی رفته رفته افزایش یافته وپس از ۱۵ روز ثابت می شود .