سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: نهمین کنگره سالانه انجمن مهندسین متالورژی ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

اکبر اسحاق تیموری – دانشجوی دکترای مهندسی مواد دانشگاه شیراز – دانشگاه صنعتی مالک اشتر
محمود پاکشیر – استادیار بخش مهندسی مواد دانشگاه شیراز – دانشگاه صنعتی مالک اشتر
رضا مظفری نیا – عضو هیات علمی دانشگاه صنعتی مالک اشتر دانشگاه شیراز – دانشگاه صنعتی ما

چکیده:

در این تحقیق اثر زمان غوطه وری در فرایند پوشش تبدیلی کروماته – فسفاته آلیاژ الومینیوم ۵۰۸۳ بررسی شده است. نمونه های مختلفی از آلیاژ آلومینیوم ۵۰۸۳ در زمانهای مختلفی در حمام کروماته – فسفاته غوطه ور شده و سپس وزن این پوششها اندازه گیری شده است. ارزیابی مقاومت به خوردگی نمونه های پوشش از طریق قرارگیری در معرض تست مه نمکی صورت گرفت. همچنین از تکنیک SEM برای بررسی ساختار پوششهای کروماته – فسفاته استفاده شد. نتایج آزمایشات نشان داده است که با افزایش زمان غوطه وری وزن پوشش و در نتیجه مقاومت به خوردگی آن افزایش یافته است.