سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: نهمین سمینار ملی مهندسی سطح و عملیات حرارتی

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

سیدعلی عظیمی فر – دانشجوی کارشناسی ارشد انتخاب و شناسایی مواد دانشگاه صنعتی امیرکبیر
آتنا میرهاشمی – دانشجوی کارشناسی ارشد انتخاب و شناسایی مواد دانشگاه صنعتی امیرکبیر
سیدمحمد موسوی خویی – استادیار دانشگاه صنعتی امیرکبیر
پیروز مرعشی – استادیار دانشگاه صنعتی امیرکبیر

چکیده:

این مقاله اثر زمان فرایند تغییر شکل شدید سطحی(S.S.P.D.) اعمال شده با ماسه پاشی را بر خواص سحی فولاد ST12 و فولاد ضد زنگAISI 304 بررسی میکند.دراین تحقیق فولادها در زمانهای مختلف تحت ماسه پاشی قرار گرفته و پس از آن آنیل شدند وبعد از آن نمونه های حاصل با آزمایشات پراش اشعه ایکس xrdمیکروشکپ الکترونی روبشی sem میکروسختی سنجی و زبری سنجی برررسی شدند.کاهش مداوم و تدریجی اندازه دانه از مقیاس میکرومتری به مقیاس نانومتری افزایش میکروسختی و افزایش زبری با افزایش زمان فرایند تغییر شکل شدید سطحی مشاهده شد.