مقاله اثر زمان هاي مختلف قلمه گيري و غلظت هاي هورموني بر ريشه زايي قلمه هاي چوبي سخت و نيمه سخت در پايه گيلاس گزيلا ۶ که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در ۱۳۸۹ در مجله به زراعي نهال و بذر (نهال و بذر) از صفحه ۳۴۳ تا ۳۵۷ منتشر شده است.
نام: اثر زمان هاي مختلف قلمه گيري و غلظت هاي هورموني بر ريشه زايي قلمه هاي چوبي سخت و نيمه سخت در پايه گيلاس گزيلا ۶
این مقاله دارای ۱۵ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله گيلاس
مقاله تکثير رويشي
مقاله ريشه زايي
مقاله Gisela6
مقاله IBA و NAA

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: جعفري مريم
جناب آقای / سرکار خانم: بوذري ناصر

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
به منظور تکثير رويشي پايه گزيلا ۶(Gisela6)  از قلمه چوب سخت در دو زمان مختلف دي و بهمن و تيمار با هورمون هاي ايندول بوتيريک اسيد (IBA) و نفتالين استيک اسيد (NAA) با غلظت هاي صفر، ۱۰۰۰، ۲۰۰۰، ۳۰۰۰ ميلي گرم درليتر و قلمه چوب نيمه سخت در دو زمان تير و مرداد و تيمار با هورمون هاي NAA و IBA و با غلظت هاي صفر، ۱۰۰۰، ۱۵۰۰ ميلي گرم در ليتر استفاده شد. شاخه هاي گزينش شده براي ريشه زايي در هر دو نوع (سخت و نيمه سخت) به دو قسمت ابتدايي و انتهايي بطور جداگانه تقسيم و اثر زمان و غلظت هاي مختلف هورمون بر ريشه زايي آن ها مورد بررسي قرار گرفت. آزمايش بصورت فاکتوريل سه عاملي در قالب طرح کاملا تصادفي در سه تکرار اجرا شد. تجزيه واريانس داده ها نشان داد که اثر زمان، نوع قلمه و غلظت هاي مختلف هورمون بر درصد ريشه زايي در سطح ۱% معني دار بود. مقايسه ميانگين ها نيز نشان داد که بيشترين درصد ريشه زايي (۷۰%) مربوط به تيمار ۱۰۰۰ ميلي گرم در ليترIBA  در قسمت انتهايي قلمه هاي چوبي نيمه سخت تيرماه بود. در قلمه هاي چوب سخت بيشترين درصد ريشه زايي (۴۶٫۶%) مربوط به تيمار ۳۰۰۰ ميلي گرم در ليتر IBA در قسمت ابتدايي قلمه هاي دي ماه بود. افزايش غلظت هورمون، باعث افزايش تعداد ريشه اصلي و فرعي و طول قسمت ريشه دار گرديد و از طرفي منجر به کاهش ميانگين طول ريشه اصلي و فرعي شد.