مقاله اثر زمان کاشت بر عملکرد دانه و تعيين سهم نسبي اجزاي آن در ارقام آفتابگردان که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۸ در اكوفيزيولوژي گياهان زراعي (علوم كشاورزي) از صفحه ۸۱ تا ۹۳ منتشر شده است.
نام: اثر زمان کاشت بر عملکرد دانه و تعيين سهم نسبي اجزاي آن در ارقام آفتابگردان
این مقاله دارای ۱۳ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله آفتابگردان
مقاله اجزا عملکرد
مقاله تاريخ کاشت
مقاله رگرسيون مرحله اي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: رضادوست ساسان
جناب آقای / سرکار خانم: وزان سعيد
جناب آقای / سرکار خانم: كريمي مهدي
جناب آقای / سرکار خانم: كاشاني علي
جناب آقای / سرکار خانم: اردكاني محمدرضا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
تعيين تاريخ کاشت مناسب به منظور استفاده از شرايط مطلوب محيطي و انتخاب رقم مناسب در هر منطقه باعث افزايش عملکرد مي شود. در اين راستا پژوهشي دو ساله به صورت فاکتوريل در قالب بلوک هاي کامل تصادفي با سه تکرار در مزرعه ايستگاه تحقيقات کشاورزي و منابع طبيعي شهرستان خوي طي سال هاي ۸۶ و ۸۷ به اجرا درآمد. سطوح فاکتور اول شامل هشت تاريخ کاشت (از ۵ ارديبهشت تا ۷ تيرماه با فاصله ۹ روز) و سطوح فاکتور دوم سه رقم سور، ايروفلور و آذرگل بود. ارتفاع بوته، قطر ساقه، درصد پوکي دانه و شاخص برداشت تحت تاثير تاريخ کاشت قرار گرفته و با تاخير در کاشت (به جز درصد پوکي) مقادير هر کدام کاهش يافت. همچنين صفات تعداد دانه در طبق و وزن صد دانه و عملکرد دانه به طور معني داري با تاخير در زمان کاشت کاهش يافتند (از ۵۴۲۸ کيلوگرم در هکتاردر کشت دوم به ۳۴۴۰ کيلوگرم در هکتار در تاريخ کاشت هشتم). رقم ديررس آذرگل، با داشتن طبق هاي قطور (۱۷٫۱ سانتي متر) و تعداد دانه بيشتر در طبق (۱۰۶۷ عدد) همراه با دانه هاي سنگين تر نسبت به دو رقم ديگر عملکرد بالاتري (۵۲۰۸ کيلوگرم در هکتار) نشان داد. بالاترين سهم در توليد عملکرد دانه به تعداد دانه در طبق اختصاص يافت. حداکثر عملکرد دانه از رقم آذرگل در تاريخ کاشت دوم (۱۴م ارديبهشت) به دست آمد. حصول عملکرد قابل قبول (بيش از سه تن در هکتار) در تاريخ کاشت آخر (۷ا م تير) پتانسيل منطقه را در کشت هاي مضاعف و در پي آن ارتقا سطح درآمد کشاورزان نشان داد.