مقاله اثر زمان کيورينگ و دفعات کاربرد باندينگ تک مرحله اي بر استحکام باند برشي کامپوزيت به عاج که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۸ در مجله دندانپزشکي (جامعه اسلامي دندانپزشکان ايران) از صفحه ۲۵۴ تا ۲۶۰ منتشر شده است.
نام: اثر زمان کيورينگ و دفعات کاربرد باندينگ تک مرحله اي بر استحکام باند برشي کامپوزيت به عاج
این مقاله دارای ۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله باندينگ دنداني
مقاله آزمون مواد
مقاله استرس

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: كرمانشاه حميد
جناب آقای / سرکار خانم: ياسيني اسماعيل
جناب آقای / سرکار خانم: خرازي فرد محمدجواد
جناب آقای / سرکار خانم: بيطرف طاهره

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمينه و هدف: تغيير در زمان و دفعات کاربرد باندينگ مي تواند در باند کامپوزيت ها تاثير بگذارد. هدف از اين مطالعه اثر زمان و دفعات کاربرد باندينگ تک مرحله اي (با کيورينگ هر لايه) بر استحکام باند کامپوزيت به عاج مي باشد.
روش بررسي: در اين مطالعه آزمايشگاهي سطح عاج باکالي ۷۲ دندان خلفي سالم خارج شده از دهان به مدت پنج ثانيه با اسيد فسفريک %۳۷ اچ شده، به مدت ۱۵ ثانيه شستشو و به مدت ۲-۳ ثانيه خشک شدند سپس دندانها به شش گروه تقسيم گرديدند.
گروه ۱: يک لايه باندينگ و عدم کيورينگ،
گروه ۲: يک لايه باندينگ و کيورينگ ده ثانيه،
گروه ۳: يک لايه باندينگ و کيورينگ بيست ثانيه،
گروه ۴: دو لايه باندينگ و عدم کيورينگ،
گروه ۵: دو لايه باندينگ و کيورينگ هر لايه به مدت ده ثانيه،
گروه ۶: دو لايه باندينگ و کيورينگ هر لايه به مدت بيست ثانيه.
پس از کيورينگ کامپوزيت به مدت چهل ثانيه، نمونه ها ترموسايکل شده و استحکام باند برشي آنها توسط دستگاه اينسترون اندازه گيري و داده ها توسط آزمونهاي آماري
Two-way ANOVA و Tukey’s HSD تحليل شدند.
يافته ها: متوسط استحکام باند برشي به مگاپاسکال در گروه ۱: ۱۵٫۵۷، گروه ۲: ۱۶٫۲۲، گروه ۳: ۱۶٫۶۸، گروه ۴: ۱۷٫۳۹، گروه ۵: ۱۸٫۱۸، گروه ۶، ۲۰٫۰۲ بود. (P<0.001) و نيز در بيست ثانيه به طور معناداري بيش از ساير زمانها بود (P<0.05).
نتيجه گيري: پلي مريزاسيون بيشتر و افزايش ضخامت ادهزيو STAE تا دو لايه با کيورينگ هر لايه، سبب بهبود استحکام باند مي شود.