سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: کنفرانس فیزیک ایران ۱۳۸۶

تعداد صفحات: ۳

نویسنده(ها):

مهدی شیرازی – آزمایشگاه تحقیقاتی مغناطیس (MRL) ، دانشکده فیزیک دانشگاه صنعتی شریف
علی توانا – آزمایشگاه تحقیقاتی مغناطیس (MRL) ، دانشکده فیزیک دانشگاه صنعتی شریف
محمد اخوان – آزمایشگاه تحقیقاتی مغناطیس (MRL) ، دانشکده فیزیک دانشگاه صنعتی شریف

چکیده:

محاسبات ابتدا به ساکن پتانسیل کامل در تقریب چگالی موضعی به علاوه تصحیح همبستگی الکترونی در اوربیتالهای جایگزیدهی d و f در اتمهای Cu و Pr برای سیستمهای (Pr124) PrBa2Cu4O8 و (Pr123) PrBa2Cu3O7 انجام پذیرفته است . ساختار الکترونی این سیستم ها با یکدیگر مقایسه شده است . با مشخصه – در ساختار الکترونی pfσ در نزدیکی سطح فرمی مورد تایید قرار گرفت که بسیار مشابه باند pfσ ظهور باند Pr124 یابیهای انجام گرفته بر روی ساختار الکترونی Pr123است که در نهایت عدم ابرسانایی سیستم Pr124 را رقم میزند . مشخصه یابی نواری مربوط به زنجیره ترکیب Pr124 است که این تفاوت به علت زنجیره دوتایی ترکیب Pr124 در مقایسه با ترکیب تک زنجیره ای Pr123 است . نشان داده می شود که نوار زنجیره دوتاییترکیبات RE124 رسانشی قوی تر از نار زنجیره تکتایی RE123 دارند.