سال انتشار: ۱۳۸۱

محل انتشار: پنجمین همایش ملی بهداشت محیط

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

صمد دربندی – کمیته ملی آبیاری و زهکشی ایران
مجید احتشامی – کمیته ملی آبیاری و زهکشی ایران

چکیده:

کاربرد بی رویه کودها و سموم نباتی باعث وارد شدن مقادیر زیادی مواد شیمیایی به اراضی کشاورزی می شود. شبکه های زهکشی این مواد و همچنین عناصر سمی و نمک های موجود در مواد مادری خاک را به داخل منابع آبهای سطحی انتقال داده و باعث آلودگی آنها می شوند. در صورت عدم وجود شبکه زهکشی مواد آلاینده به داخل آبهای زیرزمینی راه پیدا خواهند نمود. نیتروژن، فسفر، سموم نباتی مثل آترازین و متولا کلر و نیز بر، سلنیوم، آرسنیک و نمک های موجود در مواد مادری از این قبیل مواد آلاینده می باشند. جهت کاهش آلودگی زه آبها بایستی یکسری تغییرات در طراحی سیستم های آبیاری و زهکشی مانند کاهش فاصله و عمق زهکش ها اعمال گردد. افزایش راندمان آبیاری و اعمال مدیریت هایی همانند زهکشی کنترل شده، حرکت زه آبها از خلال فیلترهای گیاهی، استفاده از تالابها و استخرها و استفاده مجدد از زه آب سبب می شود تا آلودگی منابع آب به حداقل مقدار ممکن برسد.