سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: دهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

حجت اله صفری – عضو هیئت علمی دانشگاه شهید چمران اهواز
کاظم رنگزن – عضو هیئت علمی دانشگاه شهید چمران اهواز
لادن خدری غریب وند – دانشجوی کارشناسی ارشد سنجش از دور و GIS دانشگاه شهید چمران اهواز

چکیده:

برای بررسی اثر زونهای گسلش بر الگوی نشت گاز H2S لایه های اطلاعاتی نظیر ساختارهای سطحی و زیرسطحی(UGC) و محلهای نشت گاز با استفاده از برداشتهای صحرایی و ت کنیکهای سنجش از دور تهیه گردیده و وارد محیطGIS شد. با استفاده از توابع تحلیلی در محیط ,GIS رابطه لایه ها مورد بررسی قرار گرفته و اثرساختارهای سطحی و عمقی بر الگوی نشت گاز بررسی گردید . نتایج حاصله حاکی از آن است که در محل تقاطع گسله های اصلی که منطبق بر م حل لولای تاقدیس عمقی مسجد سلیمان است؛ دانسیته شکستگیها بالا بوده و عاملی برای از بین رفتن نفوذ ناپذیری پوش سنگ(Cap Rock)مخزن آسماری شده است و از طریق شکستگیهاییاد شده ؛ نشت گاز در شهرستان مسجد سلیمان صورت می گیرد.