مقاله اثر ساختار سني جمعيت بر رشد اقتصادي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۸ در پژوهشهاي اقتصادي ايران از صفحه ۱۳۷ تا ۱۴۶ منتشر شده است.
نام: اثر ساختار سني جمعيت بر رشد اقتصادي
این مقاله دارای ۱۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله رشد اقتصادي
مقاله جمعيت
مقاله ساختار سني
مقاله داده هاي ترکيبي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: مهرگان نادر
جناب آقای / سرکار خانم: رضايي روح اله

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در طول ۵۰ سال گذشته، جهان افزايش بي سابقه اي را در رشد جمعيت تجربه کرده است. به طوري که امروزه تغييرات جمعيتي به عنوان يکي از عوامل کليدي در فرآيند توسعه شناخته مي شود. از اين رو در اين پژوهش تاثير ساختار سني جمعيت بر رشد اقتصادي را مورد بررسي قرار مي دهيم. بدين منظور از داده هاي ۱۷۱ کشور در دوره اي ۳۹ ساله (۱۹۶۶-۲۰۰۴) استفاده شده است. يافته ها نشان دهند. تاثيرپذيري بالاي رشد اقتصادي از متغيرهاي جمعيتي است. به طوري که رشد جمعيت، نسبت جمعيت زير ۱۵ سال به کل جمعيت و بارتکفل سنين جوان داراي اثر منفي و نسبت جمعيت ۱۵ تا ۶۴ سال به کل جمعيت، نسبت جمعيت ۶۵ سال و بالاتر به کل جمعيت و بارتکفل سنين پير داراي اثر مثبت بر رشد اقتصادي است. همچنين، دريافتيم که نرخ هاي رشد گروه هاي مختلف سني داراي اثرات متفاوتي بر رشد اقتصادي است به طوري که نرخ رشد جمعيت زير ۱۵ سال بيشترين و نرخ رشد جمعيت فعال (۱۵-۶۴ سال) کمترين اثر بازدارندگي را بر رشد اقتصادي داشتند.